کمپین هدیه 1+5 تزول

خرید کنید

اعتبار دائمی

410

شرایط استفاده از رویداد :

  • دوستان خود را دعوت کنید، هم شما و هم دوستانتان اعتبار رایگان هدیه بگیرید.
  • حداقل مبلغ سفارش ۳۰ هزار تومان باشد.
  • مبلغ سفارش را از طریق اعتبار خود پرداخت کنید.
  • هنگام ثبت سفارش از گزینه "کسر از اعتبار" استفاده کنید.