طرح هدیه ثبت نام راننده، ویژه بانوان

خرید کنید

پایان اعتبار

161

شرایط استفاده از رویداد :

  • 300 هزار تومان هدیه ثبت نام در سرویس بانوان به عنوان راننده (خانم) تاچسی
  • مهلت ثبت نام از ۸ تا ۱۶ اسفند 97
  • ویژه شهر مشهد