به آنالیکا امتیاز دهید

آنالیکا، تجزیه و تحلیل رفتاری محصول و کاربر برای وب و موبایل

آنالیکا ابزارهایی که برای دستیابی به تجزیه و تحلیل کاربر و محصول می باشد را فراهم می کند. گزارش های آن به ایجاد استراتژی محصول، دستیابی به اهداف تجاری و داشتن درک جامع از محصولات کاربر محور، کمک می کند.

تخفیف های مرتبط