به کارپینو امتیاز دهید

کارپینو، تاکسی اینترنتی

تاکسی های اینترنتی آمدند تا زندگی روزمره ما را ساده کنند. حمل ونقل آسان،ارزان و باکیفیت برای همه شهرنشینان دغدغه بزرگی است. کارپینو با کمک رانندگان تاکسی حرفه ای خود قدم بزرگی در این راستا برداشت. رانندگان تاکسی ما بهترین راه های رسیدن را میدانند و این مسیر ها را زندگی کرده اند. ما در کارپینو هر روز تلاش می کنیم تا بهبود کیفیت سرویس های خود به این هدف نزدیک تر شویم.

نکات خرید از کارپینو

  • همه مسافران تحت پوشش بیمه

  • مجوز تردد در محدود طرح ترافیک و طرح زوج و فرد

  • تایید چند جانبه رانندگان

تخفیف های مرتبط