به دومینو امتیاز دهید

دومینو، سامانه هوشمند توزیع بنزین

دومینو خدمت توزیع هوشمند حامل های انرژی را ارائه مینماید.

هدف اصلی دومینو تامین هوشمندانه انرژی و حامل های آن در سراسر جهان و توسعه راهکارهای انرژی همراه است. ما به دنبال آن هستیم که در زمره ۱۰ شرکت برتر انرژی جهان قرار بگیریم و بر این اساس به دنبال اجرای ماموریت های زیر هستیم :

توسعه فناوری های ذخیره سازی و توزیع انرژی

توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف

توسعه فناوری های هوش مصنوعی برای نظارت بر توزیع هوشمند انرژی

تخفیف های مرتبط