به فیتب امتیاز دهید

فیتب، جامع ترین نرم افزار تلفن همراه در حوزه تناسب اندام و بدنسازی کشور

فیتب ارائه دهنده برنامه تمرینی، تغذیه و مکمل به صورت انحصاری با توجه به فیزیولوژی ورزشکار در سطوح مختلف توسط مجرب ترین مربیان کشور و ارتباط مستمر با مربی در طی دوره.

همراه با آموزش ویدیویی بیش از 200 حرکت بدنسازی و تناسب اندام به زبان فارسی.

نکات خرید از فیتب

  • ارائه گزارشات آماری بر اساس فعالیت های روزانه

  • ارائه برنامه تمرینی، تغذیه و مکمل به صورت انحصاری

  • امکان ثبت کالری های دریافتی روزانه

  • ویم جامع با امکان درج فعالیت های روزانه

تخفیف های مرتبط