به گاجینو امتیاز دهید

گاجینو، اپلیکیشن آموزشی گاج

گاجینو اپلیکیشن آموزش درسیه که در مقطع دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک، تجربی و انسانی برای دانش آموزان محتوای درسی داره

تخفیف های مرتبط