به آی‌سیما امتیاز دهید

آی سیما، پیشگام در ایجاد و عرضه تلویزیون اینترنتی تعاملی

در آستانه ی ورود به قرن جدید ، تلویزیون های تعاملی بخشی از این جهان رسانه ای جدید هستند که برای تنوع بخشی و ایجاد چشم انداز های جدید برای مخاطب امروزی به عرصه آمده اند تا رونق بخش و پیشتاز این میدان حساس باشند.

برند آی سیما به عنوان پیشگام در ایجاد و عرضه تلویزیون اینترنتی تعاملی ، هدف خود را بر پایه ی رونق بخشی به صنعت سرگرمی و تامین و تولید محتوای خلاق و جامع قرار داده و در این راستا فعالیت های موثر و بنیادینی را برای دسترسی مخاطب به یک سرویس تعاملی پایدار قرا داده است.
ما همواره تنوع بخشی به محصولات ، بازارسازی پیشتازانه ، آینده پژوهی رسانه ای و همگامی با تغییرات و بازار رو به رشد رسانه های بین المل را در دستور کار خود قرار داده ایم و تلاش می کنیم تا با سرویسی نوین و قابل اعتماد برای مخاطبین این صنعت بزرگ در کشور همگام باشیم و سهم خود را در فرهنگ سازی و اقتصاد رسانه با رعایت حرفه ای گری به دست آوریم.
با این دیدگاه آی سیما به عنوان رسان های نوین ، آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های خود و تعامل با ایده پردازان و صاحبین رسانه ، محتوا و سیاستگذاران بازار محتوای کشور قدمی بزرگ برای دستیابی به مدل های نوین و اختصاصی رسانه های تعاملی بردارد تا در قرن جدید ، گفتمان و مشی رسانه ای شایسته ای برای کشور بزرگ مان به جا نهیم.
ما در این راه بزرگ در کنار شما و ایده های تان هستیم چرا که ایده ها کارسازند."

تخفیف های مرتبط