به کرفس امتیاز دهید

کرفس، اپلیکیشن کالری‌شمار

اپلیکیشن کالری‌شمار کرفس به شما کمک می‌کند تا با کنترل کالری‌های دریافتی و مصرفی، در راه حفظ یا رسیدن به وزن ایده‌آل گام بردارید.کافی است بعد از نصب برنامه، مشخصات فردی خود را در آن وارد نمایید تا برنامه کالری مورد نیاز شما را محاسبه نماید.

با کرفس میزان کالری و پروتئین خود را کنترل کنید و به وزن مناسب برسید.

تخفیف های مرتبط