به کارلیب امتیاز دهید

کارلیب، استخدام و آزمون

اواخر پاییز ۱۳۹۵ بود و من به تازگی از آخرین مشارکت کاریم خارج شده بودم و همچنان درگیر انجام پروژه های برنامه نویسی برای مشتریان همیشگی بودم.

گروه تلگرامی ۶-۷ نفره ای با دوستان فنی داشتیم و همیشه یکی از بحث هایی که بین ما بود چالش تامین نیروی انسانی فنی برای استارتاپ ها و مشکلات سایت های استخدامی بود، ایده ای به ذهنم رسید که یک گروه تلگرامی ایجاد کنیم و از این طریق نیروهای مناسب را به بقیه دوستان معرفی کنیم و دیگران هم بتوانند اعلام نیاز برای نیرو یا پروژه را به راحتی مطرح کنند، در ابتدا تصورم یک گروه نهایتا ۵۰-۶۰ نفری از دوستان استارتاپی بود اما در همان روز اول جمعیت گروه به ۲۵۰ نفر رسید! و در یک هفته از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت ، در کمتر از دوماه از مرز ۳۵۰۰ نفر گذشتیم و دیگر کنترل محتوای گروه کار سختی شده بود پس تصمیم گرفتیم سیستم را با روش های فنی منظم کنیم، در کنار گروه یک کانال هم ایجاد شد و از کاربران خواستیم تا در اطلاعات در یک فرم وبی پر کنند و اطلاعات فقط از طریق بات مدیر کانال و گروه ثبت شود.

خوشبختانه کاربرها همکاری کردند و مجموع جمعیت کانال و گروه نیز از مرز ۸۰۰۰ کاربر گذشت، در طول یک سالی که گذشت بارها به پیاده سازی یک سامانه استخدامی فکر کرده بودیم اما ایده جدید و بهتری نداشتیم، بررسی ها نشان میداد که کارفرماها معمولا آگهی خود را چندین سایت استخدامی همزمان منتشر میکنند و معمولا تعداد زیادی رزومه دریافت میکنند که انتخاب از بین آنها زمان بر و دشوار است و البته گروهی از کارجویان مستعد نیز وجود دارند که به دلیل نداشتن رزومه کاری خوب هرگز دیده نمی شوند.

بنابراین تصمیم گرفتیم یک سامانه آزمون محور طراحی کنیم تا کارفرما بتواند در عمل مهارت کارجو را محک بزند، تیم یک نفره فنی ما دست به کار شد و اکنون این حاصل کمتر از ۳ ماه کار ماست، قطعا پیش بینی میکنیم که محصول ما ایراداتی دارد و به شما قول می دهیم تا زمانی که کاربری از آن استفاده خواهد کرد ما نیز توسعه و بهتر کردن آن را ادامه خواهیم داد.

تخفیف های مرتبط