به کشمون امتیاز دهید

کشمون، خرید زعفران از کشاورز

کشمون شبکه ای است متعلق به زعفران کاران فوق العاده ی خراسان جنوبی. شما اینجا می توانید، با این کشاورزها آشنا شوید و از آنها زعفران مورد نیازتان را آنلاین بخرید.

نکات خرید از کشمون

  • خرید بی واسطه از کشاورز

  • صرفه جویی در آب

  • نظارت میدانی

  • زعفران آزمایش شده

تخفیف های مرتبط