به کمک حال امتیاز دهید

کمک حال، پیگیری و انجام امور اداری و شخصی

نگران کارهای عقب افتاده خود در بیرون از منزل نباشید، کمک حال برای انجام آنها به شما کمک می‌کند و کمک حالِ تان می شود. دغدغه انجام هر گونه امور بیرون از منزل، از جمله ایستادن در صف های طولانی و پیگیری و انجام امور اداری، بیمه ، سربازی، دانشجویی، خرید و… را به کمک حال بسپارید. به کمک حال بگویید کدام کار برای شما دشوار است. کمک‌ حال برای شما زمان خلق می کند تا به امور موردعلاقه تان بپردازید و آرامش داشته باشید.

افراد پرمشغله، شاغلین، افراد کم‌توان یا ناتوان جامعه برای رفع نیازهای خود می‌توانند از کمک حال استفاده کنند. ما پیرو شعارمان هستیم: “کمک‌ حال یک عضو به خانواده شما اضافه می کند و کمک‌ حال‌تان می شود”. ما مانند عضوی از خانواده شما پیگیر امور بیرون از منزل‌تان هستیم. روی کمک ما حساب کنید!

تخفیف های مرتبط