به نیوُ امتیاز دهید

نیوُ، حسابداری شخصی و بودجه بندی و کنترل هزینه و درآمد

اپلیکیشن حسابداری شخصی نیوُ تنها یک ابزار برای مدیریت مالی شخصی نیست بلکه یک سبک زندگی سالم مالی است. درست مثل کسانیکه برای داشتن زندگی سالم جسمی و روحی تلاش میکنند، اگر شما هم دوست دارید از نظر مالی زندگی سالم و بدون استرسی داشته باشید پیشنهاد میکنیم برنامه حسابداری شخصی نیوُ را دانلود کنید.

تخفیف های مرتبط