به پالسی نو امتیاز دهید

پالسی نو، سامانه هوشمند خدمات پزشکی

سامانه هوشمند پالسی نو با فراهم سازی بستری کامل و پیشرفته در پی آن است که فرد بیمار بتواند بهترین، راحت ترین و ارزان ترین خدمات پزشکی مورد نیاز خود را پیدا کرده و دغدغه ای جز خود بیماری نداشته باشد. شما می توانید با پالسی نو ، نزدیکترین مرکز به خودتونو پیدا کنید! یا مرکزی که نزدیکترین نوبت رو به شما داده انتخاب کنید! یا حتی مرکزی که نسخه شمارو با کمترین هزینه انجام میده پیدا کنید!

تخفیف های مرتبط