به توانیتو امتیاز دهید

توانیتو، سفارش آنلاین خدمات برای خدمات گیرندگان

توانیتو بستری برای برقراری ارتباط دوسویه میان عرضه‌کنندگان خدمات و شهروندان دارای معلولیت، سالمندان و سایر اقشار نیازمند خدمات پزشکی، همیاری است.

تخفیف های مرتبط